Нашите услуги

Консултации

Консултации, проучване и придобиване на европейски и други компании.

Административно обслужване

Административно обслужване при създаване на нови фирми в различни юрисдикции.

Данъчни и финансови въпроси

Консултации и представителство на чужд език във връзка с чуждестранни инвестиции, данъчни и финансови въпроси и др.;

Проучване и подкрепа

Проучване и подкрепа при инвестиране в недвижими имоти на територията на ЕС и извън него.

Придобиване на гражданство

Индивидуални консултации и подкрепа при придобиване на гражданство и семейно инвестиране.

Съдействие и представителство

Подготовка, съдействие и представителство пред съответните учреждения и ведомства.