ИСТОРИЯ

Инвестиции и мениджмънт България ЕООД е българско юридическо лице, 100% собственост на люксембурската група Юръпиън Инвестмънт Мениджмънт  АД.

Дружеството е създадено преди 8 години, като продължение на международната консултантска група и участва в реализирането на програми и проекти на територията на ЕС.

Фирмата има осъществени договори и постигнати резултати с концерни като IDS, IVEKO и др.

Изградена е мрежа от партньори и консултанти, които осъществяват професионално обслужване на клиентите ни.

В последните години фирмата развива сериозна дейност в областта на придобиването на европейски фирми от юридически и физически лица.

Консултира и подкрепя инвестиции в областта на недвижимите имоти и инвестиционни депозити.

ЗА НАС

Инвестиции и мениджмънт България ЕООД предоставя консултантски услуги при осъществяването на международни програми и проекти в областта на придобиването на компании, покупката на недвижими имоти и създаването на нови инвиестиционни възможности.

Фирмата предоставя опцията за последващо менижиране и административно обслужване на осъществените проекти в полза на клиентите си.

Широкия кръг от специалисти и партньори на фирмата в целия свят дават възможност, клиентите да получат пълно и професионално обслужване и максимален финансов резултат от извършените инвестиции.